02.Jūn, 2021

Skolas simboli un tradīcijas

………………………………………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Logo tapšana

………………………………………………………………………………………………………………………….

Iecavas pamatskolas karoga no 1937.- 1940. gadam devīze- “Mēs ticam darbam un darba svētībai”

 

Skolas tradicionālie pasākumi un svētki

 

Zinību diena

Dzejas dienas

Pārgājienu, ekskursiju dienas, alternatīvās mācību stundas

Fukši- 10.kl.

Skolotāju diena

Mārtiņdienas ieskandināšana- gadatirgus

Pilsonības nedēļa

Lāčplēša diena

Valsts svētku – 18. novembra svinīgais pasākums

Labdarības koncerts

Ziemassvētku egles iedegšana,

Svētrīts

Barikāžu atceres nedēļa

Žetonu vakars ar teātra izrādi

Skolas vecāku konference ar pašdarbnieku koncertu un darbu izstādi

Pēdējā zvana diena

Izlaidumi

Sporta sacensības un turnīri

Koncertlekcijas

Lielā talka

 

Absolventu saraksti

.

 1956 1982  2007   
 1957 1983   2008  
 1958 1984  2009   
 1959 1985  2010   
 1960 1986   2011  
 1961  1987 2012   
 1962  1988 2013   
 1963  1989 2014   
1964 1990 2015  
1965 1991 2016  
1966 1992 2017  
1968 1993 2018  
1969 1994 2019  
1970 1995 2020  
1971 1996 2021  
1972 1997 2022  
1973 1998 2023  
1974 1999    
1975 2000    
1976 2001    
1977 2002    
1978 2003    
1979 2004    
1980 2005    
1981 2006    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Skatīt visus