12.Dec, 2019

Zinoo centrs Cēsīs

ES SF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

35 7.-9.klašu skolēni projekta ” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros apmeklēja Zinoo centru Cēsīs. Skolēniem bija iespēja skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski pielietot , izmantojot dažādas ierīces, kā arī darboties praktiski elektrības nodarbībā.

 

«         Skatīt visus