23.Nov, 2022

Studiju iespējas Saulaines tehnikumā

23.novembrī 9.klašu skolēni iepazina mūsu novada profesionālo mācību iestādi- Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālo struktūrvienību.
Tehnikuma audzēkņi stāstīja savu pieredzi un apliecināja, ka attālums no Rīgas nav noteicošais. (9.klašu skolēni uzzināja gan par profesijām, gan pašu mācību procesu, gan sporta un atpūtas iespējām. Interesants bija jauniešu stāstījums par iespējām piedalīties dažādās meistarklasēs un projektos.

«     »     Skatīt visus