02.Nov, 2018

Okupācijas muzeja radošā darbnīca

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir viens no Latvijas valsts simtgades svinību apjomīgākajiem projektiem.

Piektdien, 2. novembrī, Iecavas vidusskolā notika pirmais pasākums projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros. Okupācijas muzejs organizēja radošo darbnīcu „Latvijas 20.gadsimta vēsture kustībā – iecietība un empātija” un tajā piedalījās 10.a un 10. b klases. Nodarbība katrai klasei ilga 100 minūtes. Pēdējo gadu laikā par aizvien būtiskāku klasvadības problēmu skolās kļūst tā saucamais „mobings”- savstarpēja psiholoģiska un emocionāla vardarbība kā neiecietības rezultāts. Šajā nodarbībā skolēni skatījās 1941. gadā deportēto cilvēku video liecības un tika aicināti neierastā un pašu konstruētā radošā izpausmē iepazīt šīs situācijas. Radošajā darbnīcā tika apzināti izmantoti idejisko struktūru un kompozīcijas instrumenti, kurus horeogrāfes Sintijas Siliņas vadībā skolēni grupās realizēja skatuviskā pieredzē.Skolēni pēc nodarbības atzina, ka ir papildinājuši savas zināšanas vēsturē un īpaši uzteica iesaistīšanos interesantā, radošā grupu darbā.

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus