07.Nov, 2018

Svina garša

Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 30. novembrī Iecavas vidusskolā Rakstniecības un mūzikas muzejs organizēja četras interaktīvās nodarbības 11.a,11.b un 12.a, 12.b klašu skolēniem.

Nodarbības vadīja Indars Kraģis, balstoties uz Māra Bērziņa vēsturiskā romāna „Svina garša” galvenā varoņa – jaunieša Matīsa atklāsmēm viņam un Latvijai trauksmainā laika posmā no 1939. līdz 1941. gadam.  
Vērojot video iestudējumu jaunieši neklātienē izstaigā šajā romānā minētās vietas un kopā ar galveno varoni caur dažādām maņām izdzīvo būtiskas romāna epizodes.
Pasākums bija gan izzinošs, gan vērtīborientēts un pietiekami atraktīvs, veicināja jauniešus radoši domāt, iztēloties, rīkoties.
Paši jaunieši bija priecīgi šādā veidā apgūt un nostiprināt literatūras stundā paredzēto mācību vielu.

«     »     Skatīt visus