06.Jūn, 2020

Skola iesaistās dažādos projektos

ESF projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā”.

Projektu vada G. Zaķe.

Starptautiskais projekts “CBEwB”

Projektu vada A. Pāruma.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projektu vada I. Belinska.

Projekts “Veselības stacija” Es augu vesels 2.

Projektā darbojas A. Zaķe, A. Pāruma, I. Cera, M. Pīlādze, L. Logvina, P. Ratkus, V. Karnīte, S. Dīce, S. Pļaviņa, I. Ķurbe, A. Taurene.

Skolēnu mācību uzņēmumi 2018./2019.m.g.

Projektu vada A. Pāruma un S. Meškalo.

“NVO fonda” un biedrības “Papardes zieds” projekts “Cenzūrai NĒ”.

Projektu vada skolas direktore A. Zaķe.

Izglītības projekta Start(IT) aprobācija Iecavas vidusskolā.

Projektu vada Edgars Šmits – direktores vietnieks izglītības jomā.

JAL Latvijas projekta CBEWB Inovāciju nometne.

Projektā iesaistīta Somija. Projektā darbojas A. Pāruma, A. Taurene.

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei īstenošana.

Apakšprogrammas “Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstība 5.-7. klasēs” ieviešana (VIMALA).

Projektu vada Dace Greiža.

 

«     »    Skatīt visus