22.Mar, 2023

Skills Latvia 2023

Vairāk meklē šeit 

No 4. līdz 6. aprīlim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā notika nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvia 2023! Konkurss pulcēja vairāk nekā 120 konkursantus no 31 profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Jaunie profesionāļi divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes nozaru ekspertu veidotos darba uzdevumos sešās dažādās nozarēs un 19 prasmju konkursos.
To visu 4.aprīlī vēroja un iepazina Iecavas vidusskolas 9.klašu skolēni, 9.C kases audzinātāja Liene Logvina un Karjeras izglītības koordinatore Inga Belinska

«     »    Skatīt visus