11.Feb, 2019

SEB bankas finanšu pratību lekcija

AS “SEB banka”- Finanšu pratību lekcija jauniešiem ( 11.AB un 12.B klase). Lektore- Laima Nitiša, produktu pārvaldītājs, Biznesa attīstības pārvalde.
Nodarbības gaitā jaunieši pārrunāja:
  • Pirmie soļi patstāvīgā dzīvē – karjera, studijas, pirmie ilgtermiņa ieguldījumi sākas ar pirmo darba vietu (pensiju sistēma Latvijā)
  • Mainīgā ikdiena – mums jābūt elastīgiem , komunikabliem un spējīgiem mainīties, jo 3 no 10 nestrādā savās profesijās, ko mācījušies un profesiju pieprasījums mainās.
  • Nākotnes profesijas (2030. gadā) –  (Atkritumu inženieris; Alternatīvās enerģijas konsultants; Zemestrīču prognožu speciālists; Veselības mentors; Orgānu dizainers; Atmiņas ķirurgs; Personīgās produktivitātes vadītājs; Personīgais lietu interneta(IoT) drošības tehniķis; Lidot prasmes instruktors; Komerciālo kosmosa kuģu pilots).
  • Straujā digitalizācija un profesiju transformācija
  • Kas Tevi aizrauj? Nav nozīmes ko Tu dari, bet ja esi patiesi tajā iekšā, dari to gudri un radi tam pievienoto vērtību. Atrodi to, ko mīli darīt.
  •  Laba izglītība ir svarīga personības attīstībai. Latvijā ir viens no lielākajiem studentu skaitiem, bet tik un tā 2021. gadā trūks 30 000 augstāko izglītību ieguvušu darbinieku.
  • Kāda būs alga uzsākot savas pirmās darba gaitas kā jaunietim – aptaujas dati no jauniešiem, kas strādā savus pirmos 5 gadus. Kā veidojas alga (bruto, neto). Darba devēja izmaksas, lai algotu darbiniekus – algas un nodokļu slogs no darba devēja puses.
  • Daudziem jauniešiem liekas, ka strādāt ārzemēs ir izdevīgāk – salīdzinājums starp nepieciešamajiem ienākumiem Latvijā un Lielbritānijā, lai sasniegtu tādu pašu dzīves līmeni.
  • Aizņemties vai krāt – vienmēr jāaizņemas atbildīgi, izvērtējot nepieciešamību un iespējas pirms tam sakrāt līdzekļus pašam.
  • Plāno savus ikdienas tēriņus un ienākumus.

 

«     »    Skatīt visus