23.Sep, 2022

Projekts “Safe school”

Šonedēļ projekta “Safe school” ietvaros skolotāja Kristīne Karele un direktora vietniece Agate Mediņa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Iecavas sadraudzības pilsētu Törebodu Zviedrijā.
Viesojoties dažādās skolās un radošajā pārstrādes centrā, skolotāji no Iecavas, Jēkabpils un Lietuvas tika iepazīstināti ar mācību norises organizēšanu, skolas kārtību, noteikumiem un pret mobinga sistēmas īstenošanu Törebodas skolās.
 
 

«     »     Skatīt visus