25.Apr, 2022

Projekta Pumpurs” pedagogi izglītojas

Trīs aprīļa dienas 12 Iecavas vidusskolas pedagogi apmeklēja zoom platformā kursus, projekta “Pumpurs ” ietvaros. Šajos kursos bija aptvertas vairākas tēmas:
*Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana PMP risku mazināšanai,
*Pedagogs un viņa profesionalitāte – PMP risku mazināšanas iespējas,
* Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai.
Īpaši vērtīgi bija tas, ka pedagogiem bija iespēja pašiem praktiski darboties, diskutēt un nonākt pie rezultāta. Liels paldies kursu vadītājam A.Timermanim!

«     »    Skatīt visus