22.Mai, 2019

Profesijas un rūpes par veselību

20.-22.maijā 1.ABC, 2.ABC, 3.ABC klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesijas, kuras rūpējas par veselību”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis -iepazīstināt skolēnus ar pārtikas produktu ražotāja , fizioterapeita profesiju  un  veterinārārsta profesiju, nepieciešamajām prasmēm un izglītību. Gan veterinārārste Santa Ivanāne  (Iecavas veterinārā  klīnika ) , gan fizioterapeite Endija Atava Čudare ( “Jautrais apelsīns”) , gan Inga Vēgnere- Albuže (“Gardumu Avēnija”) stāstīja par profesiju, darba vidi un laiku, iepazīstināja ar profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām kompetencēm, nepieciešamajām rakstura īpašībām, prasmēm, zināšanām, demonstrēja  nepieciešamo aprīkojumu. Īpaši tika uzsvērta katra cilvēka atbildība par savu veselību.
Izdevumus par karjeras attīstības atbalsta pasākumu „Profesijas, kuras rūpējas par veselību” plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus