15.Jan, 2020

Profesijas mežā

Iecavas vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums 9. AB un 12.AB klašu skolēniem “Profesijas mežā”.

SIA “Vīgriezes” pārstāvji Alīna Stāle, Henrijs Barviķis un Edgars Kavoss stāstīja par izglītības un darba iespējām meža nozarē. Informējot par karjeras iespējām  pēc 9.klases  un pēc 12 klases, atgādināja , kurās mācību iestādēs tiek piedāvātas atbilstošas programmas. Jaunieši  interesējās gan par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas ciklu- no iestādīšanas līdz produktam, gan par nozarē izmantojamo tehniku.

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus