17.Jan, 2019

Profesijas Iecavas novadā

  17.janvārī notika pasākums “Profesijas Iecavas novadā” 10.klašu skolēniem. Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar  uzņēmējdarbību- ekoloģiskās kosmētikas ražotājs – kā profesiju un nodarbošanās veidu, aktualizējot nepieciešamās zināšanas un prasmes. Meistarklasi vadīja ekoloģiskās kosmētikas ražotāja  SIA “Gusto” radītāja  Andra Katkeviča. Uzņēmēja stāstīja 10.klašu skolēniem par  uzņēmējdarbību, savas izlolotās idejas īstenošanu, attīstību  –  darba vidi, darba laiku, darba saturu, īpaši uzsverot profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences, iemaņas, to saistību ar mācību priekšmetiem. Stāstījumā tika aktualizētas arī uzņēmēja profesijai nepieciešamās rakstura īpašības. Jauniešiem bija iespēja iepazīt ekoloģiskās kosmētikas pamatsastāvdaļas-  dabiskas izcelsmes izejvielas: augstvērtīgas augu eļļas, sviestus, ēteriskās eļļas un to  aktīvās vielas. Uzņēmēja ir zaļā dzīvesveida piekritēja, tāpēc  tika pārrunāti jautājumi, saistīti ar  veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. Pasākuma laikā tika realizēta meistarklase- tika darināti  ekoloģiski lūpu balzāmi, kurus rezultātā saņēma katrs skolēns.

 Pasākums finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

 

 

«     »     Skatīt visus