05.Nov, 2018

No koka līdz grāmatai

ES SF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Projekta talantīgiem bērniem (4.-6. klases) “No koka līdz grāmatai” 1. un 2. daļa ir noslēgusies.
      Pirmajā daļā skolēni atpazina kokus, prognozēja un pārliecinājās par koku dzīves ilgumu un paši savām rokām gatavoja papīru. 
      Otrajā daļā dalībnieki iemēģināja roku hieroglifu rakstīšanā, iepazina papīra un rakstu darbu rašanās vēsturi, atrada sevis lieto papīru un izveidoja apsveikumus, kuri tālāk tiks  nodoti labdarībai.
 
Projekta dalībniekus atbalsta skolotāja S. Pļaviņa un S. Jaunzeme. 

«     »     Skatīt visus