16.Jan, 2023

Mentālā veselība

Šodien, 5.klases piedalījās ESF ” Pasākumi Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei”( Nr.9.2.4.2/16/I/038) nodarbībās.
Biedrības ” Esi Brīvs!” lektors E. Caics vadīja nodarbību par smēķēšanas riskiem mentālās veselības kontekstā.

«     »    Skatīt visus