14.Mai, 2019

Mācību ekskursija Tērvetes dabas parkā

ES struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001)ietvaros cittautiešu skolēni un draugi devās mācību ekskursijā.

Pasākuma mērķis bija iepazīt A. Brigaderes pasaku tēlus un dabas daudzveidību mežā, apmeklējot dabas un gaisa takas.   No skolas ekskursijā uz Tērvetes dabas parku devās projektā iesaistītie cittautieši un viņu draugi. Tērvetē dalībniekus sagaidīja Rūķu meitene, ar viņu kopā varēja vērot dabu un parkā izvietotās skulptūras. Bērni mēģināja  noteikt 0,5 kg koka gabala masu.
      Ekskursanti izpētīja jaunizveidoto Rūķu pilsētiņu un iepazinās ar Rūķu māmiņu, kura priecājās par mūsu cittautiešu labajām latviešu valodas zināšanām.  Kopā ar viņu bērni minēja mīklas un saņēma mājas darba uzdevumu – izkrāsot viņas dotās darba lapas.
      Pēc garās pastaigas ekskursanti apmeklēja gaisa takas. Visi izmantoja iespēju tās izstaigāt-cits īso, cits-garo taku, kā arī garo nobraucienu.
Diena bija piepildīta ar fiziskām aktivitātēm, kuras sagādāja prieku parka apmeklētājiem. 

«     »     Skatīt visus