26.Sep, 2022

Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums.

9.c (audzinātāja Liene Logvina-Siliņa) un 9.a klase (Kristīne Karele) devās mācību ekskursijā uz Vidzemes pusi. Iepazināmies ar Līgatnes papīrfabrikas vēsturi, izpētījām vecās papīrražošanas iekārtas, priecājāmies par 19.gs. strādnieku ciemata apbūvi, kā arī izložņājām fabrikas alu sistēmu. Ekskursija notika kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

«     »     Skatīt visus