18.Okt, 2019

Latvijas Karjeras nedēļa

Iecavas vidusskolas karjeras nedēļa tradicionāli notiek 25.-29.novembrī. Tomēr, atbalstot Latvijas karjeras nedēļu, klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāji organizēja dažādas ar profesiju pasauli saistītas aktivitātes.

  1.ABC klašu skolēni veidoja grāmatiņas “Mana nākotnes profesiju”, 2.-4.klašu skolēni pētīja un iepazina dažādas profesijas, 5.D klases skolēni prātoja par nākotnes profesijām, bet 6.B klases skolēni salīdzināja tautasdziesmās attēloto nodarbošanos ar mūsdienu profesiju pasauli, 7.B un 8.B klašu skolēni iepazina Latvijas izglītības sistēmu. 8.c klase iepazina, pētīja un prezentēja savu vecāku profesijas.

«     »    Skatīt visus