07.Dec, 2019

Karjeras nedēļas pasākumi

Realizējot projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” plānoto, 2019./20.mācību gada pirmais semestris bijis bagāts ar karjeras izglītības pasākumiem.

26.novembrī 12.A un 12.B klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Karjeras ceļš”. Mērķis – iegūt izpratni, kā profesijas un darba izvēlē orientēties uz sava talanta un stipro pušu izmantošanu. Darbojoties jaunieši mācījās atpazīt cilvēka stiprās puses un talantus, izzināja nākotnes profesijas, kurās iespējams izmantot talantu.
      27.novembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumā “ Iepazīstu profesiju!” 12.AB klašu skolēni devās uz Rīgu, lai iepazītu darbu valsts pārvaldē. Mērķis: iepazīt profesijas un darba iespējas valsts pārvaldē, iepazīt vides, ekoloģijas un enerģētikas speciālista profesijas.
Pirmā tikšanās notika Pārtikas un veterinārajā dienestā. Jaunieši ne tikai guva ieskatu par darbu valsts pārvaldē, tā piedāvātajām iespējām no valsts pārvaldē strādājošo skatu punkta; izpratni, kur un kā meklēt sev nepieciešamo informāciju, risināt jautājumus, kas saistās valsts pārvaldes iestādēm, motivāciju mācīties, attīstīt valsts pārvaldes darbam nepieciešamās prasmes, bet arī iepazina pārtikas kvalitātes inspektora darbu, pienākumus, izmantojamos instrumentus.
SIA „Getliņi EKO” jaunieši iepazina vides, ekoloģijas un enerģētikas speciālista profesijas, „zaļās domāšanas” pamatprincipus, videi draudzīgu saimniekošanu un ilgtspējīgās attīstības politiku.
      3.decembrī 11.A un 11.B klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “ Profesiju pasaule”, kura mērķis bija sniegt skolēniem ieskatu valsts pārvaldes darbā, attīstīt valsts pārvaldes darbam nepieciešamās prasmes, iepazīstināt ar skaņu režisora, skaņu operatora, žurnālista un mediatora profesijas. Pasākuma laikā jaunieši iepazina valsts pārvaldes darbu Eiropā un pasaulē, darba iespējas nākotnes valsts pārvaldē. KNAB speciālists iepazīstināja ar iestādes darbu, nepieciešamo izglītību, prasmēm, stāstīja par ikdienas tipiskām darba situācijām, stereotipiem.  Latvijas Radio Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Zomerovska un skaņu speciālisti iepazīstināja ar Latvijas Radio darbu, profesijām, nepieciešamo izglītība un darba iespējām.
      4.decembrī karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Mans nākotnes aicinājums” Iecavas vidusskolas 7.ABC un 8.ABC klašu skolēni strādāja, lai veidotu mērķu kartes, kas palīdzētu skolēniem apzināties savus talantus, lai sasniegtu iecerēto nākotnes profesijas mērķi. Skolēni mācījās mērķu plānošanu, kā attīstīt mērķtiecību – prasmi, kas palīdz vēlāk attīstīt visas citas iemaņas.
      4.decembrī 6.ABC klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Mans mērķis ” , lai palīdzētu saprast jau šobrīd, ko viņiem patiktu darīt nākotnē. Skolēni darbojās arī paši- zīmēja savu mērķi pēc Mērķu plānošanas metodikas.
      Izdevumi par pasākumiem un transportu tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.
                  Pedagogs karjeras konsultants: Inga Belinska

«     »    Skatīt visus