28.Nov, 2018

Karjeras nedēļa V daļa

Novembra beigās Iecavas vidusskolā tradicionāli notika karjeras nedēļa.

Karjeras nedēļas uzdevums iepazīstināt jauniešus ar dažādu mācību iestāžu piedāvājumu. Šogad vidējo profesionālo izglītību pārstāvēja Rīgas Mākslas un mediju tehnikums- audzēkņi un režisore un tehnikuma direktora vietniece ārpusstundu darbā Ginta RukmanePirmā līmeņa augstākās izglītības iespējām stāstīja RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktores  vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa un studentes. Par Latvijas Kultūras koledžas piedāvājumu stāstīja attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja, ERASMUS+ koordinatore Kristiāna Tumena. Augstākās mācību iestādes pārstāvēja un reklamēja Banku Augstskola, tās prakses vadītājs Ilmārs Pilinieks;  Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Studentu servisu departamenta Uzņemšanas nodaļas vadītāja Laila Jansone; Rīgas Stradiņa Universitāte, RSU Komunikācijas departamenta Mārketinga projektu vadītāja Baiba Vingre un 1.kursa ārstniecības fakultātes un 2.kursa multimēdiju komunikācijas  nodaļas studentes.

 

 

 

 

 

 

«     »    Skatīt visus