08.Okt, 2018

Karjeras nedēļa. I.daļa

8.oktobrī noritēja karjeras stunda 8.-9.klašu skolēniem “Radi ! Pēti! Vadi!”.

Pasākuma mērķis -pilnveidot prasmi noteikt intereses, spējas, vērtības, attīstot izpratni par laika un resursu plānošanu, problēmu risināšanu. Pasākums iekļauts Iecavas novada karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā 2018./2019.gadam un finansēts no ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.5. specifiskā mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.6.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Ar jauniešiem sarunājās Kandavas jauniešu centra pedagoģe, karjeras konsultante Ieva Ozoliņa. Nodarbībā jaunieši iepazinās ar LV izglītības sistēmu, precizēja formālās un neformālās izglītības atšķirības. Praktiski darbojoties analizēja nākotnes vēlmju realizēšanas iespējas un darāmo jau šodien.

 

 

 

    »     Skatīt visus