25.Sep, 2020

Karjeras konsultants

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   no 2020./2021. mācību gada vada karjeras konsultants T. Šlikaite

«     »    Skatīt visus