12.Dec, 2018

Karjeras ceļš

Iecavas vidusskolā turpinās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācija. 12.decembrī notika pasākums “Karjeras ceļš” 11. un 12.klašu skolēniem.

Iecavas vidusskolā turpinās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācija. 12.decembrī notika pasākums “Karjeras ceļš” 11. un 12.klašu skolēniem. Pasākuma mērķis: veidot izpratni par atbildību, pašiniciatīvu, laikvadību, komunikāciju un uzņēmējdarbību. Profesionālā karjeras konsultanta Mārtiņa Geidas vadītā meistarklasē par karjeras veidošanu jaunieši noskaidroja- kas ir karjeras jēdziens un  saturs, kādas ir karjeras vadības prasmes, kas ir karjeras mērķis un kā sastādīt rīcības plānu, kā saistīt mācības skolā un profesiju pasauli, kā izprast raksturu un atrast sevī resursus. Lekcijas beigās jaunieši ar aplausiem novērtēja dzirdēto.
Pasākums finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus