03.Mai, 2022

Kaķīte un sunītis

Šodien 1.-3.klašu skolēni kultūras namā apmeklēja muzikālo izrādi “Kaķīte un sunītis”. Izrādes laikā bērni kopā ar kaķīti un sunīti noskaidroja kā dzīvot draudzīgi un uzņemties atbildību par saviem darbiem un nedarbiem. Izrādes mērķis ir palīdzēt bērniem veidot priekšstatu par cieņpilnu savstarpējo attiecību nozīmi, lai veicinātu iejūtīgu un pilsoniski atbildīgu jauno sabiedrības locekļu attīstību.
Biedrība “Aīda” izrādi piedāvāja programmas “Skolas soma” ietvaros.

«     »     Skatīt visus