30.Sep, 2018

Iecavas vidusskolas sadraudzības projekts Eiropā.

Jau vairāk kā piecpadsmit gadu Iecavas vidusskola ir dalībniece 10 valstu sadarbības projektā “Eiropas Jauniešu konference”.

Ikgadēja  tradīcija pāraugusi skolu draudzībā un atkalredzēšanās priekā. Aizsākums starptautiskajām skolas aktivitātēm meklējamas jau 2004 gadā, kad sk. Ozoliņas un sk. Celmiņas vadībā Iecavas vidusskola piedalījās Comenius izglītības projektā ,sadarbojoties Dānijas, Itālijas, Francijas un Īrijas skolām. Projektam noslēdzoties, paralēli izveidojās Eiropas sadarbības modelis ”Euronetwork Y2K”, kura nosaukums tika mainīts uz “European Youth Conference” jeb Eiropas jauniešu conference. Koordinatora jeb vadības darbu  uzņēmās starptautiskā skola Vācijā-Gladenbach Europa Schule. Jau pieminētās 6 valstis turpināja attīstīt sadarbību, piepulcinot skolas no Polijas, Lielbritānijas, Krievijas un Ungārijas. No katras valsts delegācijā ir 3-4 skolēni un skolotāji. Iecavas vidusskolu šogad pārstāvēja 10.klases skolēni Keita Mole, Rolands Rudzis, Laura Rozentāle, skolotājas Solvita Dārziņa , Gita Zaķe un skolas direktore Agra Zaķe.

Projekta mērķis ir jauniešu sadarbības veicināšana  Eiropas mērogā, kultūrvides iepazīšana, globāla pasaules redzesloka paplašināšana, komunikācijas un angļu valodas prasmju pilnveide. Pirms dalības konferencē, tiek veikts sagatavošanās posms jeb mājas darbs. Katru gadu tiek noteikta tēma-tā gada aktualitāte pasaulē, kura tiek iepriekš sagatavota  prezentācijas veidā. Šo gadu laikā esam pētījuši un diskutējuši par visdažādākajām tēmām: alternatīvās enerģijas, kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, migrācija, jauniešu darba iespējas, jauniešu nemieri, paaudžu taisnīgums, Eiropa kustībā, tūrisma ilgtspējas attīstība, vienlīdzība Eiropā, domā globāli, rīkojies lokāli, vienotība vai dažādība Eiropā. Dalība konferencē jauniešiem sniedz nenovērtējamu pieredzi, bagātina valodu un paplašina redzesloku. Mūsu sadarbības partneri ir ģimnāzijas un liceji ar augstiem  mācību sasniegumiem, kā arī divas starptautiskas skolas. Tas mūsos rod  mērķtiecību un iedrošinājumu, ka arī reģiona vidusskola var sniegt skolēna dzīvei nepieciešamas  vispusīgas zināšanas un prasmes. Šoruden viesojāmies pie mūsu sadraudzības skolas, kuri ir sasnieguši valsts otro labāko rezultātu  pēc Ungārijas skolu novērtējuma reitingiem.    Īsāk raksturošu piecu dienu darba programmu Budapeštā. Pirmā diena sākās ar konferences svinīgu atklāšanu,i zglītības vadītāju uzrunām un svētku koncertu. Turpmākā diena daļa pagāja 10 valstīm prezentējot tēmu ”Domā globāli, rīkojies lokāli. Vienotība vai dažādība”,kurā katra valsts ietver savu redzējumu ,uzsverot galveno  un atbildot uz auditorijas uzdotajiem jautājumiem. Jaunieši sagrupējās  internacionālās grupās, kuras jau detalizētāk pētīja kopējo Eiropas redzējumu uz aktualizētajiem jautājumiem. Kopēju diskusiju darba laikā internacionālās grupas izdomā veidu kā paveikto pētījumu prezentēt. Skolēni iestudēja teātra skečus, veidoja dialogus, zīmēja plakātus, radošumu pauda sacerot dzejas rindas un dziesmas. Internacionālajam grupu darbam tika veltītas divas dienas. Otrā diena noslēdzās ar grupu prezentācijām un vakars pagāja lustīgos deju ritmos, kuros apguvām ungāru tautas deju soļus un priecājāmies par   krāšņajiem  tautu tērpiem. Trešā diena tika veltīta nacionālo stendu iekārtošanai jeb savas skolas, novada un valsts reprezentatīvajam darbam. Delegācijas bija  padomājušas, ko parādīt un pastāstīt par sevi, savu skolu, novadu, kā arī padomājuši par gardu nacionālo cienastiņu. Izstādi apmeklēja uzņemošās skolas skolēni, skolotāji un skolas viesi. Ar lielu interesi tika aplūkoti stendi un risinājās diskusijas. Trešās dienas vakars tradicionāli noslēdzās ar “Eirovīziju”,kur priekšnesumus  atbalstīja, draudzīgi un objektīvi novērtēja , kā to dara īstajā Eirovīzijas konkursā. Dalībniekiem bija jāizpauž uzstāšanās māksla, izdoma un radošums mūzikā vai dejā un reizēm arī jāpārvar nedrošība, kautrīgums un varbūt pirmā pieredze uz skatuves. Ceturtā diena tika veltīta kultūras un mākslas pieminekļu iepazīšanai. Ungāri bija padomājuši aizraujošu ekskursiju pa Budapeštu. Katrai internacionālajai grupai bija jāveic savs maršruts, atrodot konkrēto vietu Budapeštā, un jāprot atbildēt  uz viktorīnā uzdotajiem jautājumiem par arhitektūru, vēsturi un ģeogrāfiju. Arī skolotāju komanda veiksmīgi paveica doto uzdevumu. Pilsētas iepazīšanas noslēgumā bija brauciens ar kuģīti un naksnīgi izgaismotās Budapeštas baudīšanu. Piektā diena- mājupceļš uz Iecavu. Skolotāju sanākšanā spriedām par turpmāko sadarbību nākotnē, izvērtējām iespējas skolotāju pedagoģiskās pieredzes apmaiņai, skolēnu individuālo apmācības programmu nodrošināšanai un dzīvošanai viesģimenēs. Dalījāmies savā pieredzē, ka skolēnu individuālo mācību apmaiņas programmu  esam savstarpēji organizējuši ar Europaschule Gladenbach Vācijā un Eisbjerghus Eterschool Dānijā. Arī šajā mācību gadā divas skolnieces dosies uz divu nedēļu mācībām Vācijas skolā un dzīvos viesģimenēs. Paldies mūsu novada pašvaldībai un vidusskolas vadībai par pašaizliedzīgu atbalstu skolas starptautisko sakaru attīstīšanā un nodrošināšanā. Ar patiesu prieku sirdīs un labi padarīta darba sajūtu atgriezāmies dzimtajā Latvijā ,vēl reizi pārliecinoties, ka varam būt līdzvērtīgi , idejām bagāti un labi draugi mūsu ilggadējā Eiropas sadraudzības projektā.

Angļu valodas skolotāja Solvita Dārziņa, projekta vadītāja.

«     »    Skatīt visus