04.Apr, 2024

Ēnu diena 2024

Šodien, ēnu dienā, pie 1.c klases viesojās Markusa mamma! Kopā ar viņu skolēni iepazina sociālā darbinieka profesiju. Markusa mamma pašlaik savus darba pienākumus neveic, bet labprāt dalījās ar savu pieredzi. Skolēni uzzināja ar kādām sociālām grupām, riskiem un izaicinājumiem ir jāsaskaras šajā profesijā. Markusa mamma savas profesionālās prasmes demonstrēja izmērot katra bērna emocionālo labsajūtu un kopīgo klimatu klasē. Liels paldies par atsaucību un iesaistīšanos apciemojot mūs!
Sk.Anda un Agnija

«     »    Skatīt visus