03.Apr, 2024

Ēnu diena 2024

Gaidot ēnu dienu, pie 1.c klases, šodien ieradās ciemos Elianas tētis, kurš strādā ,,Latvijas valsts meži,, uzņēmumā par meža infrastruktūras speciālistu. Skolēni uzzināja cik daudz nosacījumu jāievēro, lai mežā izveidotu kvalitatīvu ceļu, ka arī praktiski darbojās ar dažādiem mērinstrumentiem mērot klasi. Noslēgumā Elianas tētis ļāva iekāpt savā darba mašīnā un izpētīt darba procesam nepieciešamos priekšmetus.
Paldies Elianas tētim par atstātajām dāvanām: galda spēli un darba lapām, kuras izmantosim dabaszinību stundās mācoties par dabas ainavām!
Paldies Elianas tētim par atsaucību, degsmi un interesanti pavadīto dienu!
Sk. Anda un sk. Agnija

«     »    Skatīt visus