09.Apr, 2024

Ēnu diena 2024

Ēnu dienas ietvaros 3.c un 4.b klases skolēni apmeklēja sadzīves atkritumu poligonu Getliņi Eko un guva priekšstatu par to, kāds ir atkritumu dzīves cikls un cik svarīgi ir rūpēties par apkārtējo vidi. Mācību ekskursijas laikā apskatīja atkritumu poligonu un uzzināja: kā atšķiras poligons no izgāztuves, kāda ir atkritumu noglabāšanas uzbūve, kāpēc savāc notekūdeņus un iegūst gāzi. Kāpēc gāzi “ nepalaiž gaisā” , bet ražo elektrību un siltumu. Apskatīja moderni aprīkotas gurķu un tomātu siltumnīcas. Skolēni piedalījās dažādās izglītības centra aktivitātēs un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Mācību ekskursijas noslēgumā apmeklēja animācijas filmu “Pa Dona Kihota pēdām”. Sakām paldies mūsu šoferītim Dainim, kurš mūs profesionāli un droši izvizināja.
(Sk. A. Visocka, A. Grase)

«     »    Skatīt visus