25.Okt, 2018

Dabas stacijas

Oktobrī sākumskolas 1.,2. un 3.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties projektā.

1., 2. un 3. klašu skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ietvaros bija iespēja piedalīties Dabas stacijās. Skolēni, savstarpēji sadarbojoties, veica dažādus uzdevumus, kas saistīti ar Latvijas dabu un norisēm tajā.

Projektu atbalstīja un koordinēja skolotājas S. Meškalo un G. Jakovļeva.

 

 

 

 

 

 

 

    »     Skatīt visus