03.Feb, 2020

Ceļš uz profesiju

3.februārī Iecavas vidusskolas 9.A un 9.B klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Ceļš uz profesiju”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  Mērķis  – palīdzēt skolēniem apzināties savas talanta jomas, pilnveidot prasmi sadarboties un izmantot savas stiprās puses komandas darbā, kā arī iegūt izpratni kā nākotnes profesionālajā darbībā, orientēties uz savu talantu izmantošanu. Pasākuma laikā skolēni meklēja atbildes uz  jautājumiem: Kas ir talants un kādas ir talantu jomas? Kā tās atpazīt un novērtēt? Kā izvēlēties profesiju, kas atbilst tavam talantam? Kā sasniegt mērķi?  Kā risināt problēmas un pieņemt lēmumus?

 

 

 

 

«     »    Skatīt visus