17.Feb, 2020

Ceļš uz IT pasauli

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ceļš uz IT pasauli”.

Pasākuma mērķis: Saistīt  mācības ar profesiju pasauli, akcentējot IT jomu- programmētāji, dizaineri, jauno produktu inženieri u.c. Pasākuma laikā jaunieši iepazina  informācijas un komunikācijas nozarē esošās un nākotnes profesijas, apskatīja mūsdienīgas programmēšanas iespējas, mācījās lietot programmēšanas valodu, izzināja nepieciešamos soļus, lai kļūtu par IT nozares speciālistu, mēģināja  iejusties speciālistu ikdienā, pildot ar profesiju saistītus pienākumus, pildīja radošus uzdevumus, saistītus ar profesijas iepazīšanu. Pasākuma auditorija: 10.a,10.b,11.a,11.b un 12.a klases.

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus