11.Apr, 2022

Būs jauni uzņēmumi!

Šodien Daugavpilī Park Hotel Latgola notiek projekta “Creativity and entrepreneurship” pirmā darba diena. Projektā piedalās Zemgales un Latgales vidusskolas vecuma jaunieši. Partnervalstis- Lietuva.
Projekta mērķis ir radīt jaunus perspektīvus uzņēmumus, apvienojot inovatīvas uz ekonomiku virzītas idejas ar biznesa modeļiem tradicionālajās nozarēs, tādējādi veicinot ilgtermiņa un ilgtspējīgu nodarbinātības izaugsmi Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.
Projekta rezultāti: Dot iespēju jauniešiem kļūt par uzņēmējiem, attīstot viņu prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu veidošanai.
Projektā piedalās no Zemgales Iecavas vidusskola un Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, jaunieši no Daugavpils un Balviem.
No mūsu skolas piedalās 15 10.klašu skolēni un skolotāja A. Pāruma.

«     »     Skatīt visus