13.Feb, 2015

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Iecavas vidusskolas pedagogu kolektīvs un tehniskais personāls jau pagājušajā mācību gadā ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda projektā APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai).

Šajā mācību gadā projekts tiks iedzīvināts skolas ikdienā. Tas attīstīs pašdisciplīnu, stiprinās sadarbības prasmes. Projekta jēgu var izteikt trīs vārdos:  atbildība, drošība, cieņa.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” darbības ilglaicīgai nodrošināšanai skolā.

 
Izveidota APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) komanda:
Agra Zaķe – direktore;
Milita Pīlādze – direktores vietniece izglītības jomā;
Antra Pāruma

    »     Skatīt visus