18.Mar, 2021

24.martā plkst. 19 00-23 00 tiešsaistes karjeras attīstības atbalsta pasākums Iecavas vidusskolas 8.-9.klašu skolēnu vecākiem „Karjeras ceļš”

Pasākuma mērķis –Veiksmīgas komunikācijas veicināšana bērnu – vecāku starpā, palīdzot bērniem izvēlēties profesiju.
Pasākuma uzdevumi:
1. Sniegt izpratni vecākiem par bērna iedzimto talantu, spēju un interešu nozīmi profesijas izvēlē ;
2. Sniegt skaidrojumus par DISC testā redzamajām raksturu kombinācijām un to piemērotību konkrētām amata lomām un profesijas specifikai;
3. Spēcināt pārliecību par izvēlētās profesijas piemērotību, pārrunājot individuāli kopā ar vecākiem testa rezultātus;
4. Sniegt atbildes uz vecāku jautājumiem un dot skaidrojumus jautājumos, kāpēc rodas atšķirīgi uzskati par profesijas izvēles atbilstību ģimenes lokā.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sīkāka informācija e-klase.lv vai pie klašu audzinātājiem. 

«     »     Skatīt visus