08.Mar, 2019

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference

8.martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
      Iecavas vidusskolu konferencē pārstāvēja Eva Ķeruže, Zane Gita Grase, Anna Ansone, Annija Elizabete Goldmane un Beāte Bilkeviča. Savu ZPD tēmu audzēkņi izraudzījušies vēstures un arheoloģijas, izglītības, valodniecības, fizikālās un ķīmijas zinātnes nozarēs.
      «Skolas pārstāvji reģiona un valsts konferencēs piedalās regulāri, katru gadu iegūstot arī godalgotas vietas un atzinības. ZDP izstrāde veicina skolēnu pārliecību par savām zināšanām un prasmēm, sākot studijas augstākajās mācību iestādēs. Izvēlētās tēmas parasti ir gan eksakto, gan humanitāro, gan sociālo zinātņu jomā. Atsevišķos gadījumos tiek padziļināti raksturots kāds vaļasprieks. Aizstāvot savus darbus, vidusskolniekiem ievērojami uzlabojas publiskās runas kvalitāte, prasme pārliecinoši uzrunāt plašāku auditoriju,» stāsta Iecavas vidusskolas skolotājas, skolēnu ZPD konsultantes Maruta Lasmane un Anitra Taurene.
      Beāte Bilkēviča un Anna Ansone ieguva I pakāpi. Evai Ķeružei- II pakāpe. Visas trīs dalībnieces saņēma uzaicinājumu uz Valsts konferenci. Savukārt Zane Gita Grase un Annija Elizabete Goldmane ieguva III pakāpi.

«     »    Skatīt visus