31.Jan, 2019

Vecumnieku, Iecavas, Mazzalves novadu apvienības olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās

1. vieta
  8.a  Milinda Austere
 1. vieta  9.a  Luīze Cābele
 1.vieta  9.a  Edvards Bojārs
 Atzinība  7.c  Aleksis Nikitins

«     »    Skatīt visus