31.Jan, 2019

Vecumnieku, Iecavas, Mazzalves novadu apvienības olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās

1. vieta
  8.a   Milinda Austere
 1. vieta   9.a   Luīze Cābele
 1.vieta   9.a   Edvards Bojārs
 Atzinība   7.c   Aleksis Nikitins

«     »     Skatīt visus