29.Dec, 2018

Vecāku kopsapulce

20.decembra vakarā skolas aktu zālē notika tradicionālā vecāku kopsapulce.

Kopsapulci uzsāka Iecavas novada domes priekšsēdētājs A. Mačeks, kurš pasniedza skolotājai M. Čudarei  pašvaldības Goda rakstu par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju ieguldījumu izglītības darbā.
  Turpinājumā vārds tika dots Ekonomikas un Kultūras augstskolas pasniedzējam E.Čerkovskim, kurš klausītājiem stāstīja kāda varētu būt mērķa ceļa formula. lektors aizrāva klausītājus ar savu stāstījumu par pasaules straujo virzību ekonomikas jomās, par sociālo tīklu ietekmi, par nākotnes profesiju vīziju.
Pasākuma trešajā daļā klausījāmies skolas direktores A. Zaķes Vadības ziņojuma pārskatu.
Kopsapulces izskaņā klausījāmies un skatījāmies skolas interešu izglītības pulciņu sagatavotu Ziemassvētku sveicienu. 

«     »     Skatīt visus