24.Nov, 2022

Vecāku diena

24.novembrī skolā organizējām vecāku dienu. Dienas mērķis bija sniegt iespēju individuāli satikt savu bērnu priekšmetu skolotājus un administrāciju, lai pārrunātu savstarpēji svarīgus jautājumus par bērnu mācīšanos un dzīvi skolā. Kopumā atsaucās 32 bērnu vecāki. Arī administrācijai bija vērtīgi iegūt atgriezenisko saiti par skolā notiekošo no vecāku perspektīvas. Paldies visiem vecākiem un aicinām uzdot savus jautājumus vai ieteikumus arī turpmāk!
( sk. direktors K. Kravis)

«     »     Skatīt visus