14.Mar, 2023

Toņi un pustoņi

14. martā Bauskas kultūras centrā notika Bauskas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņu mākslas un mūzikas festivāls „Bauskas novada toņi un pustoņi”.
Festivāla organizators ir Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
Koncertā piedalījās Iecavas vidusskolas koris ( M. Pīlādze), Vecumnieku vidusskolas koris, Uzvaras pamatskolas ansamblis, Bauskas pamatskolas koris, dažāda vecuma grupu deju kopas „Mēmelīte” dejotāji, Vecumnieku vidusskolas modes mākslas demonstrētāji. Skatītājus priecēja Bauskas Bērnu un jauniešu centra jaunākie Sporta deju un ritmikas dalībnieki. Sanākušos priecēja arī Iecavas kultūras nama folkloras kopa „Tarkšķi” Kristīnes Kareles vadībā.
Viens no pasākuma uzdevumiem ir arī izglītības iestāžu mākslas pedagogu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, lai turpinātu veidot jaunus stāstus kopā ar saviem audzēkņiem.
Paldies skolotājām M. Pīlādzei un K. Karelei !!!
Paldies foto korespondentiem 😉 ( N. Kartiševa un nezināmajai mammai)

«     »     Skatīt visus