30.Mai, 2022

Tencinājumi!

Šodien Īslīces Kultūras namā pulcējās Bauskas novada skolu skolotāji un skolēni. Bauskas novada Domes priekšsēdētājs A. Okmanis, Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja A. Ozoliņa un Izglītības nodaļas vadītājā V. Ieleja sveica uzcītīgākos skolēnus un viņu skolotājus par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, valsts un starptautiskos konkursos, saņemtām godalgotām vietām starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskā līmenī. Ar priekšnesumiem pasākumu kuplināja novada mūzikas skolu audzēkņi un pašdarbības kolektīvi no Īslīces kultūras nama. Priecājamies un lepojamies ar kuplo skolēnu un skolotāju pulku, kas pārstāvēja mūsu skolu!
Mūsu skolas pārstāvjus un ieskatu pasākumā atradīsi šeit…

«     »     Skatīt visus