31.Mar, 2023

Teātra sporta turnīrs

31.03 Iecavas vidusskolas paši mazākie improvizatori piedalījās Saulkrastu novada vidusskolas rīkotajā Teātra sporta turnīrā. Savu prasmi improvizēt parādīja trīs Iecavas komandas ( divas 2. – 3.kl.komandas un 5.kl. komanda). Komandu trenere Valda Karnīte. Turnīru vadīja pieredzējušās improvizatores, kuras teātra sporta tehnikas un turnīru vadīšanas meistarību apgūst teātra sporta trenera Matīsa Bolšteina vadībā. Paldies Liandai un Karīnai par lielisko darbu. Paldies Saulkrastu novada vidusskolas teātra sporta trenerēm Vijai Skudrai un Inesei Ābolai par sirsnīgo uzņemšanu savā skolā.

«     »     Skatīt visus