29.Apr, 2024

Svētki Improvizatoriem

Noslēdzot mākslas mēnesi – aprīli, 7.a klases skolēni sarīkoja svētkus pamatskolas improvizatoriem. Teātra sporta turnīrā ceturto un piekto klašu teātra sporta pulciņa dalībnieki varēja parādīt savu prasmi improvizēt klases biedriem. Kā jau mēdz būt tādos teātra sporta turnīros, uzvar draudzība.
sk. V. Karnīte

«     »     Skatīt visus