31.Mai, 2023

Suminām labākos!

31. maijā Iecavas kultūras namā tika svinīgi sumināti Bauskas novada skolēni, kuri šo mācību gadu noslēguši ar ļoti labu, teicamu un izcilu vērtējumu un kuri guvuši panākumus konkursos, skatēs un mācību priekšmetu olimpiādēs.

«     »     Skatīt visus