31.Jan, 2023

Stenda referāti

Otrdien, 31.01.2023. notika Stenda referātu konference, kurā uzstājās 12.ab klases skolēni. Padziļinātā kursa Svešvaloda II programmas ietvaros 12.ab klase veidoja Stenda referātus par sava Projekta darba pētniecības tēmu. Stenda referātam jāatbilst noteiktiem kritērijiem un tas ir obligātais Piekļuves nosacījuma produkts eksāmenam Svešvaloda II.
Pasākuma dienā 12.ab klase izlika 33.kabinētā savu Stenda referātu izstādi. Tika izlozēta secība kādā tiks prezentēti darbi. Tad pievienojās 11.ab klases skolēni – padziļinātais kurss. Viņiem tika izdalīts skolēnu un viņu Stenda referāta nosaukums, lai sekotu līdzi un uzdotu papildus jautājumus. Pēc visu darbu noklausīšanās 11.ab klase izveidoja katrs savu Top 10 reitingu.
Pasākuma īpašais viesis bija skolas direktors Kārlis Kravis, kurš novēlēja 12.ab klasei veiksmi un noklausījās pirmās prezentācijas. Pasākuma beigās Stenda referātu izstāde tika izveidota skolas foajē pie skolotāju istabas. Dienas beigās skolēni tika aicināti sniegt atgriezenisko saiti par darba izpildi.
Patīkami pārsteidza tas, cik dažādi bija skolēnu darbi un tika demonstrētas leiliskas angļu sarunvalodas prasmes. Ticu, ka 11.ab klasei būs idejas, kuras smelties saviem nākotnes Stenda referātiem.
( Angļu valodas skolotāja – Vita Ķērpe)

«     »     Skatīt visus