12.Jūn, 2022

Starptautiskas sacensības

Sestdien Jaunajiem velo dalībniekiem bija izaicinoša iespēja piedalīties velo sacensībās ar vairāk kā 80 dalībniekiem, kurās tika vērtēts gan braukšanas ātrums, gan meistarība manevru veikšanā.
Pasākumu organizē Bauskas novada pašvaldība. Pasākums tiek rīkots Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros īstenotajā projektā ”Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats” (Safe School, LLI-506). Sacensību dalībnieki bija no Iecavas vidusskolas un Iecavas pamatskolas kā arī bērni no divām Lietuvas skolām.
Sacensībās bija četri posmi.
Pirmā trase jaunajā skeitparkā, otrā, velosipēda manevri ar šķēršļu joslām, trešais, jaunā trase pie skolas, kas imitē pilsētvidi un, ceturtā, ātrumu trase pa Skolas ielu.
Iecavas vidusskolas jaunieši pierādīja savu meistarību un lieliskās prasmes ātri, precīzi veikt paredzētos uzdevumus.
Paldies par atbalstu vecākiem un fotogrāfam D. Riekstiņai un vislielākais paldies Velo Iecava par veiksmīgi noorganizētu skaistu pasākumu.
“Lai skaists un veiksmīgiem piedzīvojumiem bagāts vasaras brīvlaiks! Lepojos ar saviem bērniem”. ( sk. L. Logvina)

«     »    Skatīt visus