20.Mar, 2024

Starpreģionālā konference “Vērtēšana”

13. martā Limbažu kultūras namā norisinājās Limbažu Valsts ģimnāzijas un Iecavas vidusskolas organizētā starpreģionālā konference “Vērtēšana”.
Konferenci apmeklēja aptuveni 400 skolotāji no vairāk nekā 100 Latvijas skolām. Klātesošos konferencē uzrunāja Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Lāce, supervizore Inga Pāvula un Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs. Ievadrunu teica Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

Dienas otrajā daļā Limbažu Valsts ģimnāzijā norisinājās 18 darbnīcas, kuras vadīja gan Limbažu Valsts ģimnāzijas, gan Iecavas vidusskolas skolotāji, kā arī Ilze Čakāne no Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un supervizore Inga Pāvula. Darbnīcu piedāvājums ietvēra saturu dažādu vecumposmu un mācību jomu skolotājiem. Katram konferences dalībniekam bija iespēja apmeklēt 2 darbnīcas pēc izvēles.

Paralēli radošajām darbnīcām norisinājās arī pārbaudes darbu izstāde, kurā bija skatāmi vairāk kā 70 skolotāju veidoti noslēguma pārbaudes darbu piemēri.

«     »    Skatīt visus