06.Okt, 2018

Skolotāju diena

Kā ja u katru gadu, Skolēnu dome rīko Skolotāju dienu.

Jaunie Skolēnu domes dalībnieki parūpējās par to, lai skolotājiem tiktu teikts kāds apsveikuma vārds, kā arī sarūpēja mazas dāvaniņas .
Par neatņemamu tradīciju ir kļuvis tas,ka vidusskolas skolēni māca jaunizdomātus mācību priekšmetus 1.-9.klasei. Kā arī Skolotāju dienā vienmēr ir apsargi, kuri vienmēr ir paši izskatīgākie un pieprasītākie šajā skolas dienā, un medmāsa ar medbrālīti, kuri vienmēr steidz palīgā, ja tas nepieciešams.
Šogad bija 10 interesantas mācību stundas:
  • Ķīmija 5.klasēm – interesanti eksperimenti skolēniem, kuri vēl nezina, kas ir ķīmija;
  • Astronomija – mācība par visumu;
  • Ģeometriskie elementi – origami locīšana;
  • Labirints – klašu saliedēšanas spēle;
  • Psiholoģija – interesanti testi pašiem priekš sevis;
  • Medijpratība – mācība par to, kas ir medijs, ko pašiem tur publicēt/nepublicēt un kā atšķirt nepatiesas ziņas no patiesām;
  • Abstraktā māksla –katrs izpauda savas emocijas, sajūtas pēc fonā skanošās mūzikas;
  • Pasaules brīnumi – erudīcijas spēle, kurā katram bija iespēja parādīt, cik labas ir viņa ģeogrāfiskās zināšanas;
  • Notikumi pasaulē – mācība par to, kas šobrīd notiek pasaulē;
  • Zīmju valoda – mācība, kurā katrs varēja iemācīties kaut ko ne tikai pateikt, bet parādīt to ,ko vēlas pateikt izmantojot roku žestus.
Skolēnu dome saka lielu paldies visiem vidusskolas skolēniem, kuri uzņēmās šo atbildīgo darbu –būt par skolotājiem! 

«     »    Skatīt visus