25.Okt, 2019

Skolotāji papildina savas zināšanas

Rudens brīvlaikā, kad skolēni atpūšas un smeļ enerģiju jauniem darbiem, skolotāji apmeklē dažādus kursus un seminārus.

 Šajā brīvlaikā skolotājiem tika piedāvāts patiesi liels kursu un semināru klāsts.
 
  • Mācību jomu koordinatoru apmācība Vecumniekos.
  • Latvijas Angļu valodas skolotāju Asociācijas konference Liepājas Raiņa 6.vidusskolā.
  • Sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Vecumniekiem.
  • Konference “Pašvadītas mācīšanās kompetencēs balstīta izglītība”-Ulbrokā.
  • Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam.
  • 16.skolotāju kongress “Izglītības reformu lietderība nacionālas valsts pastāvēšanas kontekstā”.
  • Seminārs “Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana, mācību procesa diferenciācija un individualizācija”.

 

 

 

 

«     »     Skatīt visus