23.Aug, 2022

Skolotāji aktīvi darbojas

Šodien strādājām!
Pirmās dienas darba procesā vēlreiz kopīgi meklējām atbildes uz jautājumiem par to, kas mēs esam, kāpēc mēs pastāvam, kāda ir skolas misija un vērtības.
Gandarījums par paveikto!
Priecājāmies par atkalredzēšanos un kopīgo darbošanos.

«     »    Skatīt visus