14.Mar, 2023

Skolotājas papildina zināšanas

“Tradicionālo tehnoloģiju lietojums dizaina produktu izstrādē dizaina un tehnoloģiju stundās skolā”. To RTU Bērnu un jauniešu universitāte organizē sadarbībā ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūtu.
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Z. Cera kursos apgūst praktiskas lietas- kā darboties ar kokmateriālu.

«     »    Skatīt visus